Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

W dniu 15 grudnia 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3):

 1. Na obszarze województwa dolnośląskiego
 2. Na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego
Województwo dolnośląskie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3):

 • W dniu 15.12.2022 r. w powiatach bolesławieckim, dzierżoniowskim, jaworskim, karkonoskim, kłodzkim, legnickim, lubańskim, lwóweckim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, średzkim, świdnickim, trzebnickim, wałbrzyskim, wrocławskim, ząbkowickim, złotoryjskim, m. Jelenia Góra, m. Legnica, m. Wrocław, m. Wałbrzych
 • W dniu 16.12.2022 r. w powiatach bolesławieckim, dzierżoniowskim, jaworskim, karkonoskim, kamiennogórskim, kłodzkim, legnickim, lubańskim, lwóweckim, strzelińskim, średzkim, świdnickim, wałbrzyskim, wrocławskim, ząbkowickim, zgorzeleckim, złotoryjskim, m. Jelenia Góra, m. Legnica, m. Wrocław, m. Wałbrzych

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 15.12.2022 r. do godz. 24.00 dnia 16.12.2022 r.

Przyczyną zanieczyszczenia są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń  w sytuacji  wzmożonej  emisji  z  sektora bytowo-komunalnego.

Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w Programie ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4389/. Oznacza to wprowadzenie zadań, nakazów lub zakazów:

 • egzekwowanie zakazu  palenia  odpadów  zielonych (liści, gałęzi, trawy)  poprzez wzmożone kontrole,
 • kontrole gospodarstw  domowych  w  zakresie  przestrzegania zakazu spalania odpadów i przestrzegania uchwał antysmogowych,
 • czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych,
 • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się,
 • zakaz stosowania  spalinowych  urządzeń  ogrodniczych;
 • zakaz sprzątania ulic na sucho.

Co to oznacza dla mieszkańców? 

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności. Mieszkańcy w miarę możliwości powinni

 • ograniczać korzystania z samochodów osobowych,
 • ograniczać spalania węgla w piecach,
 • ogrzewać mieszkania lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru).

Komunikat dostępny jest tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/9073

Województwo kujawsko-pomorskie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w trzech miastach: Grudziądz, Nakło nad Notecią i Solec Kujawski.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 9.00 do godz. 24.00 dnia 15.12.2022 r.

Przyczyną zanieczyszczenia są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruch samochodów.

Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd  Województwa  w  Programach ochrony powietrza (POP) dla „Poziomu 2 ALARM I stopnia” http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2020/3479/. Oznacza to wprowadzenie zadań, zaleceń, nakazów lub zakazów:

 • zalecenie niestosowania dmuchaw do sprzątania,
 • wzmożone kontrole  w  zakresie  przestrzegania  zakazu  spalania  odpadów w urządzeniach nie przeznaczonych do tego celu,
 • nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich w celu wyeliminowania pylenia,

 Co to oznacza dla mieszkańców? 

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności. Mieszkańcy w  miarę  możliwości  powinni ograniczać  własną  emisję zanieczyszczeń poprzez:

 • ograniczenie korzystania z samochodów osobowych,
 • rezygnację z  korzystania  z  kominków  opalanych  drewnem w  przypadku,  jeżeli  nie  jest  to  jedyne  źródło  ogrzewania  pomieszczeń mieszkalnych.

Pełna treść komunikatu dostępna jest tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/9072