Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w  w  powiatach bolesławieckim, karkonoskim, kłodzkim, lubańskim, lwóweckim, ząbkowickim, zgorzeleckim, i m. Jelenia Góra istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od godz. 9.00 dnia 14.12.2022 r. do godz. 24.00 dnia 14.12.2022 r.

Przyczyną zanieczyszczenia są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń  w sytuacji  wzmożonej  emisji  z  sektora bytowo-komunalnego.

Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w Programie ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4389/. Oznacza to wprowadzenie zadań, nakazów lub zakazów:

  • egzekwowanie zakazu  palenia  odpadów  zielonych (liści, gałęzi, trawy)  poprzez wzmożone kontrole,
  • kontrole gospodarstw  domowych  w  zakresie  przestrzegania zakazu spalania odpadów i przestrzegania uchwał antysmogowych,
  • czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych,
  • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się,
  • zakaz stosowania  spalinowych  urządzeń  ogrodniczych;
  • zakaz sprzątania ulic na sucho.

Co to oznacza dla mieszkańców? 

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności. Mieszkańcy w miarę możliwości powinni

  • ograniczać korzystania z samochodów osobowych,
  • ograniczać spalania węgla w piecach,
  • ogrzewać mieszkania lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru).

Komunikat dostępny jest tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/9053