Ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla PM10

W dniu 1 grudnia 2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3):

 1. Na obszarze województwa dolnośląskiego
 2. Na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego
Województwo dolnośląskie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w powiecie: dzierżoniowskim, kłodzkim, lwóweckim i trzebnickim.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 9.00 do godz. 24.00 dnia 01.12.2023 r.

Przyczyną zanieczyszczenia są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń  w sytuacji  wzmożonej  emisji  z  sektora bytowo-komunalnego.

Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w Programie ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim. Oznacza to wprowadzenie zadań, nakazów lub zakazów:

 • egzekwowanie zakazu  palenia  odpadów  zielonych (liści, gałęzi, trawy)  poprzez wzmożone kontrole,

 • kontrole gospodarstw  domowych  w  zakresie  przestrzegania zakazu spalania odpadów i przestrzegania uchwał antysmogowych,

 • czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń),

 • zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się.

Co to oznacza dla mieszkańców? 

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności. Mieszkańcy w miarę możliwości powinni:

 • ograniczać korzystania z samochodów osobowych,

 • ograniczać spalania węgla w piecach,

 • ogrzewać mieszkania lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru).

Komunikat dostępny jest tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/11167

Województwo kujawsko-pomorskie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w części miasta Bydgoszcz (Bocianowo) i części miasta Włocławek (Śródmieście).

Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 9.00 do godz. 24.00 dnia 01.12.2023 r.

Przyczyną zanieczyszczenia są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

Zakres działań zmierzających do ograniczenia przekroczeń został określony przez Zarząd  Województwa  w  Programach ochrony powietrza (POP) dla „Poziomu 2 ALARM I stopnia” dla strefy aglomeracji bydgoskiejdla strefy miasto Włocławek. Oznacza to wprowadzenie zadań, zaleceń, nakazów lub zakazów:

 • zalecenie rezygnacji z korzystania z kominków opalanych drewnem w przypadku, jeżeli nie jest to jedyne źródło ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych,

 • zalecenie niestosowania dmuchaw do sprzątania,

 • wzmożone kontrole  w  zakresie  przestrzegania  zakazu  spalania  odpadów w urządzeniach nie przeznaczonych do tego celu,

 • nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich w celu wyeliminowania pylenia,

 • zalecenie ograniczenia korzystania z samochodów na rzecz komunikacji publicznej lub przemieszczania się pieszo lub rowerem.

 Co to oznacza dla mieszkańców? 

W komunikacie zostały określone wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz zalecane środki ostrożności. Mieszkańcy w  miarę  możliwości  powinni ograniczać  własną  emisję zanieczyszczeń poprzez:

 • ograniczenie korzystania z samochodów osobowych,

 • unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Pełna treść komunikatu dostępna jest tutaj: https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/11165