O fajerwerkach w sylwestra…

O tym, co to są fajerwerki i jaki mają wpływ na środowisko pisaliśmy już nie raz. W skrócie to popularne materiały pirotechniczne, które emitują ogromne ilości związków chemicznych, jakie w normalnych warunkach nie mogłyby wystąpić w atmosferze. W zależności od warunków klimatycznych, podwyższone stężenie niektórych zanieczyszczeń mogą utrzymywać się w powietrzu nawet kilka dni po wykorzystaniu petard. Toksyczne substancje trafiają również do wody i gleby oraz do łańcuchów pokarmowych.

W poprzednich latach dane z naszej sieci pomiarowej wyraźnie wskazywały, że sylwestrowe eksplozje wpływają na stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu (studium przypadku 2021/2022 i 2022/2023).

W tym roku również dla Wrocławia (ryc. 1) oraz Bydgoszczy (ryc. 3) i jej otoczenia (ryc. 4) doskonale widać charakterystyczny “pik” podwyższonych stężeń PM2.5 w okolicach północy. W miejscowościach w obszarze Aglomeracji Wrocławskiej (ryc. 2) w tym roku charakterystyczny „pik” nie jest tak zauważalny – niestety w większości przypadków stężenia pyłu zawieszonego przez całą noc utrzymywały się na podwyższonym poziomie.

To kolejny dowód na to, że fajerwerki to nie tylko huk eksplozji, ale również zanieczyszczone powietrze…

Ryc. 1. Przebieg zmian stężeń pyłu zawieszonego PM2.5 we Wrocławiu w noc sylwestrową 2023/2024 na podstawie średnich godzinnych ze stacji tła miejskiego GIOŚ oraz z sieci pomiarowej uruchomionej w ramach naszego projektu.
Ryc. 2. Przebieg zmian stężeń pyłu zawieszonego PM2.5 w Aglomeracji Wrocławskiej w noc sylwestrową 2023/2024 na podstawie średnich godzinnych z sieci pomiarowej uruchomionej w ramach naszego projektu.
Ryc. 3. Przebieg zmian stężeń pyłu zawieszonego PM2.5 w Bydgoszczy w noc sylwestrową 2023/2024 na podstawie średnich godzinnych ze stacji tła miejskiego GIOŚ oraz z sieci pomiarowej uruchomionej w ramach naszego projektu.
Ryc. 4. Przebieg zmian stężeń pyłu zawieszonego PM2.5 w Aglomeracji Bydgoskiej w noc sylwestrową 2023/2024 na podstawie średnich godzinnych z sieci pomiarowej uruchomionej w ramach naszego projektu.