Dym ze spalania drewna jest bardziej szkodliwy niż dym tytoniowy

Skład dymu ze spalania drewna i dymu papierosowego jest dość podobny, zawiera między innymi wiele składników szkodliwych dla zdrowia, w tym kancerogenów. W wyniku spalania drewna do powietrza uwalniane są min.: pył zawieszony (w tym sadza), benzen, formaldehyd, akroleina, WWA, metale ciężkie. Jednak EPA (United States Environmental Protection Agency) szacuje, że ryzyko zachorowania na raka w ciągu całego życia, związane z ekspozycją na dym z pieca opalanego drewnem, jest 12 razy większe niż w przypadku wdychania równej objętości wtórnego dymu tytoniowego.

Zarówno w nowszym, jak i w bardzo starym kominku widać, że cząsteczki sadzy uchodzą na zewnątrz.

W badaniach laboratoryjnych prowadzonych na Uniwersytecie Stanowym w Luizjanie stwierdzono np. że wolne rodniki w dymie ze spalania drewna są chemicznie aktywne 40 razy dłużej niż te z dymu papierosowego – więc po ich wdychaniu znacznie dłużej nam szkodzą.

Jak pisaliśmy we wcześniejszych artykułach, cząsteczki dymu ze spalania drewna są wyjątkowo małe, mają średnice poniżej 2,5 µm i podczas oddychania mogą docierać aż do pęcherzyków płucnych. Stamtąd są rozprowadzane przez krew po całym organizmie, powodując ryzyko wystąpienia objawów chorobowych. Należy zaznaczyć, że cząstki dymu ze spalania drewna to nie tylko sadza – na jej powierzchni może się osadzać co najmniej 200 najbardziej toksycznych znanych związków chemicznych – dioksyny, furany, formaldehyd, metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Ponadto dym ze spalania drewna zawiera znacznie wyższe stężenia tych substancji chemicznych niż dym papierosowy.

Różne typy cząsteczek sadzy na zdjęciach z mikroskopu elektronowego, paski skali mają wymiar 500 nm; zdjęcie opublikowano na licencji CC BY-NC-SA 3.0, za: China S., Mazzoleni C., Gorkowski K., Aiken A., Dubey M., 2013, Morphology and mixing state of individual freshly emitted wildfire carbonaceous particles. Nature communications. 4. 2122. 10.1038/ncomms3122

Czy wiecie że?

  • Jeden kominek spalający 4,54 kg drewna w ciągu godziny wytworzy 4300 razy więcej rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych niż 30 papierosów.
  • Spalanie 15 kg drewna może spowodować większą emisję niebezpiecznych dla zdrowia WWA niż 240 000 papierosów.
  • Spalanie 15 kg drewna w przybliżeniu wytwarza tyle PM2.5, ile 3375 papierosów.

Bibliografia:

Australian Air Quality Group – Woodsmoke, http://woodsmoke.3sc.net/wood-vs-cigarette-smoke

Comparison of Toxic Chemicals in Wood and Cigarette Smoke, https://woodsmokepollution.org/assets/toxic_chemicals_wood_cigarette_smoke.pdf

Bari MA, et al, “Particle-phase concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air of rural residential areas in southern Germany,” Air Quality & Atmos Health, 3:103-116 (2010) https://www.researchgate.net/profile/Md_Aynul_Bari/publication/235964563_Particle-phase_concentrations_of_polycyclic_aromatic_hydrocarbons_in_ambient_air_of_rural_residential_areas_in_southern_Germany/links/02e7e514de798543c3000000/Particle-phase-concentrations-of-polycyclic-aromatic-hydrocarbons-in-ambient-air-of-rural-residential-areas-in-southern-Germany.pdf