Jak się mają dane pomiarowe do prognoz?

Dane pomiarowe informują o chwilowym, aktualnym stanie, a prognoza to symulacja tego co może się wydarzyć w przyszłości. Czy wykorzystujemy w modelowaniu numerycznym dane z aparatur pomiarowych? Oczywiście! Dzięki zastosowaniu danych z obserwacji wiemy, jakim błędem obarczone są nasze obliczenia, tak więc pozwala to nam na stwierdzenie poprawności wykonywanych obliczeń.

Z drugiej strony, dane pomiarowe są też wykorzystywane w procesie tzw. asymilacji danych pomiarowych. Oznacza to, że w podczas obliczeń, model korzystając z wcześniej wprowadzonych danych wejściowych (o których była mowa w poprzednich wpisach :)), korzysta również z danych pomiarowych.

Uwzględnienie tej informacji wpływa na polepszenie samych warunków początkowych, co przekłada się na mniejsze błędy w symulacjach. W numerycznym prognozowaniu pogody jest to dość często stosowany zabieg, a jego efektywność i przydatność została opisana w licznych opracowaniach poświęconych tej tematyce.

Przykład many na rycinie wprowadzającej. Pokazuje ona rzebieg obserwowanej i symulowanej temperatury powietrza w Lublinie, dla dnia 20.06.2016 r. Widać wyraźnie, że prognoza z asymilacją danych obserwacyjnych (w tym przypadku do asymilacji zostały wykorzystane dane ze stacji meteorologicznych i sondaży aerologicznych), wskazuje na warunki bliższe rzeczywistym.