Dobowa zmienność pyłu zawieszonego w powietrzu

Zmienność stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym jest wynikiem procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w atmosferze, panujących warunków meteorologicznych ale również zmian natężenia emisji zanieczyszczeń.

Przykładem są tu wyniki pomiarów stężeń PM2.5 wykonywanych na stacjach tła miejskiego oraz stacjach komunikacyjnych. Wykazują one charakterystyczną rytmikę zmian, zarówno w skali roku, ale również w skali doby.

W ciągu roku, największą zawartość pyłu w powietrzu notowano w okresie zimowym i jesiennym, a mniejsze w miesiącach letnich, ale mierzone stężenia PM (czyli imisja pyłu) zmieniają się cyklicznie również w ciągu doby. Profile dobowe stężeń PM2.5 dla każdej godziny charakteryzuje występowanie dwóch dobowych maksimów – pierwszego, przypadającego na godziny poranne i drugiego, na ogół wyższego, przypadającego na wieczór. Ich występowanie jest zauważalne we wszystkich porach roku, ale najbardziej widoczne w okresie chłodnym (jesień, zima, wiosna).

Profile dobowe średnich godzinnych stężeń PM2.5 (od godziny 0 do godziny 24) według sezonu, we Wrocławiu (na stacji tła) w okresie 2008–2018, oprac. zespół Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL na podstawie danych GIOŚ

Czas wystąpienia ekstremów wiąże się przede wszystkim ze zmianami w naszej aktywności i koreluje z wieczornym i porannym zwiększonym zapotrzebowaniem na ciepło (ogrzewanie mieszkań, ciepła woda użytkowa, przygotowywanie posiłków). W warunkach miejskich dodatkowym czynnikiem wpływającym na dobowe zróżnicowanie stężeń PM jest poranny i popołudniowy szczyt komunikacyjny.