UOKiK prowadzi kontrole kotłów na paliwa stałe

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów weryfikuje, czy kotły na paliwo stałe spełniają wymagania określone w przepisach – poinformował w poniedziałek 21 września br. UOKiK. Celem tych działań jest wyeliminowanie z rynku tak zwanych „kopciuchów”. Kontrolowane są m.in. kotły dostępne w sieciach handlowych jak i u producentów. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zaznaczył, że inspektorzy sprawdzają m.in. rzetelność informowania konsumentów oraz spełnienie wymogów prawnych w dokumentacji technicznej, deklaracji zgodności, oznakowanie CE oraz etykiety energetyczne. Podkreślono również, że „podmiot odpowiedzialny za sprzedaż kotła niespełniającego wymagań będzie mógł zostać zobowiązany przez odpowiednie organy do odkupienia i demontażu takiego urządzenia”.

Do połowy września br. Inspektorzy Inspekcji Handlowej skontrolowali 319 modeli kotłów na paliwo stałe dostępnych w dystrybucji, z czego 25 modeli skierowano do badań laboratoryjnych. Z dotychczas przebadanych urządzeń 7 nie spełniło wymagań ze względu m.in. na zawyżony poziom emisji pyłu, tlenków azotu lub tlenku węgla albo kocioł miał niższą klasę sezonowej efektywności energetycznej, niż zadeklarował producent. W trakcie jednego z badań laboratoryjnych nakręcono film, który pokazuje, jakie zagrożenie stwarza niesprawny kocioł – w tym przypadku przez nieszczelne drzwiczki wydobywa się dym i groźne gazy, będące zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego (kliknij i obejrzyj film).

Monitorowane są również oferty zamieszczane w internecie, m.in. na popularnych portalach takich jak Allegro.pl, OLX.pl, sprzedajemy.pl, lento.pl, gumtree.pl, gratka.pl. Specjalne oprogramowanie weryfikuje ogłoszenia dotyczące kotłów niezgodnych z wymaganiami (LIFE-MAPPING/AIR 2020-01-20 Sprzedaż kopciuchów pod kontrolą). Jak podano w komunikacie, właściciele tych platform usunęli ogłoszenia „kopciuchów”. W efekcie, w bieżącym roku wyeliminowano aż 6 428 ofert internetowych.

W wyniku prowadzonych kontroli działania naprawcze podjęło 45 przedsiębiorców, m.in. uzupełniając informacje o właściwym rodzaju paliwa, którym należy palić. Poinformowano również, że w 12 sprawach inspektorzy zawiadomili organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wprowadzeniu do obrotu kotłów niespełniających wymagań i mogących stanowić zagrożenie dla środowiska.

Do tej pory Prezes UOKiK wszczął 11 postępowań administracyjnych w sprawie 59 modeli kotłów na paliwo stałe wprowadzonych do obrotu i niespełniających stosownych wymagań. Nieprawidłowości dotyczyły kwestii dokumentacji (m.in. źle sporządzonej deklaracji zgodności oraz niepełnych informacji bądź ich braku w instrukcjach użytkowania i montażu) oraz niezgodności stwierdzonych podczas badań. Podano również, że w toku prowadzonych postępowań przedsiębiorcy dobrowolnie podejmują działania naprawcze, głównie dotyczące nieprawidłowości w dokumentacji.

Na co zwrócić uwagę kupując kocioł na paliwo stałe?

UOKiK radzi, by przy zakupie kotła na paliwo stałe zwróć uwagę m.in. na:

  • oznaczenie kotła – znak CE winien znajdować się na każdym kotle,
  • wykonanie i wyposażenie kotła (m.in. kocioł nie powinien być wyposażony w dodatkowy ruszt),
  • wskazanie rodzaju paliwa jakim można palić w kotle – im więcej rodzajów paliwa można stosować, tym niższa może być sprawność urządzenia. Ponadto stosowanie paliwa innego niż wskazane przez producenta może zwiększyć emisję szkodliwych związków do atmosfery lub uszkodzić kocioł. Warto zwróć także uwagę, czy w miejscu użytkowania kotła nie obowiązuje zakaz używania danego rodzaju paliwa,
  • sprawność kotła – im wskaźnik wyższy, tym więcej ciepła możemy uzyskać z tej samej ilości paliwa,
  • instrukcję obsługi – która powinna być zrozumiała dla użytkownika,
  • etykietę energetyczną – im wyższa klasa, tym kocioł bardziej efektywny i zużywa mniej energii do ogrzewania pomieszczeń,
  • kartę informacyjną produktu – z danymi dostawcy, klasą efektywności energetycznej, znamionową mocą cieplną [kW], współczynnikiem efektywności energetycznej, sezonową efektywnością energetyczną ogrzewania pomieszczeń.

Jak podkreślono, „zakup kotła niespełniającego wymagań ustawowych może w ciągu najbliższych lat wiązać się z poniesieniem wysokich kosztów demontażu niedozwolonego urządzenia oraz zakupem nowego”.  W przypadku wątpliwości zalecana jest konsultacja z Inspekcją Handlową.

Bibliografia:

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16768

Fot. pixabay.com/pl