Program Mój Prąd 3.0 – rusza nabór wniosków!

1 lipca 2021 r. wystartował nabór wniosków do programu Mój Prąd 3.0. Celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.Budżet programu wyniesie ponad 500 mln zł.

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym), ubiegające się o wsparcie z NFOŚiGW, mogą liczyć na:

  • dofinansowanie instalacji o mocy od 2 do 10 kW, która jest zakończona i podłączona do sieci OSD (przy czym kwalifikowane są wydatki poniesione od 1 lutego 2020 r. z zastrzeżeniem, iż instalacja nie została zakończona przed tą datą; natomiast dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej),
  • dofinansowanie do 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, ale nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych (przy czym w poprzednich dwóch naborach maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 5000 zł).

Uwaga: w tej edycji programu wnioski mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 22 grudnia br.lub do wyczerpania alokacji środków.

Ile dofinansowań dotychczas przyznano?

W kraju dotychczas przyznano 219943 dofinansowań na instalacje o łącznej mocy 1259,01 MW (stan na dzień 30.06.2021 r.), z czego w woj. dolnośląskim 14634 o łącznej mocy 90,667 MW i w woj. kujawsko-pomorskim 10216 o łącznej mocy 61,808 MW.

Co można zyskać?
  • Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 3000 zł na instalację.
  • Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.
  • Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (w ramach ulgi termomodernizacyjnej).
  • Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się średnio po 6-8 latach od zainstalowania.
Co dalej?

Zgodnie z zapowiedzią, w 2022 r. możemy liczyć na czwartą edycję programu. Jakie zmiany nas czekają? Mój Prąd 4.0 ma wprowadzić m.in. dotacje do zakupu paneli PV w powiązaniu z komponentami motywującymi prosumenta do autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej, czyli inteligentnym systemem zarządzania energią, ładowarką do samochodu, magazynem ciepła i chłodu, a być może także indywidualnym magazynem energii.

Więcej o programie: https://mojprad.gov.pl/

Zdjęcie tytułowe, na podstawie: An outbuilding with solar panels installed on the roof located in the village of Metton, Norfolk, United Kingdom., autor: Kolforn (Wikimedia), licencja: CC BY-SA 4.0, źródło: Wikimedia Commons, zdjęcie źródłowe dostępne tutaj.