10.10 Dzień drzewa

Dzień Drzewa to dobry czas by przypomnieć, że drzewa odgrywają ważną rolę w naszym życiu. Sadzimy je nie tylko z myślą o przyszłych pokoleniach, ale także na pamiątkę ważnych wydarzeń. To także czas by wspomnieć, jak działalność człowieka może zniszczyć to, co dała nam natura…

Co nam dają drzewa?

Drzewa to tlen – łącznie lasy Ziemi zaspokajają połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi i zwierząt, produkując go rocznie około 26 mld ton.

Drzewa chronią nas przed palącym słońcem w upalny dzień – właściwe rozmieszczenie drzew na terenach zurbanizowanych może obniżyć temperaturę powietrza o 80C, redukując o 30% zapotrzebowanie na klimatyzację.

Drzewa działają jak filtr – wpływają na mikroklimat lokalnie i kształtują klimat globalnie, nawilżając powietrze, ochładzając je i oczyszczając atmosferę ze znajdującej się w niej zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.

Drzewa pełnią funkcje ochronne – chronią nie tylko klimat, lecz także glebę, wody powierzchniowe i podziemne, zapobiegając erozji, wyjaławianiu ziemi, osuwiskom, lawinom. Zmniejszają również zagrożenie powodziami i łagodzą skutki suszy.

Drzewa magazynują CO2 – wiążą w sobie węgiel atmosferyczny przez asymilację (przyswajanie) dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy. Lasy w Polsce pochłaniają rocznie ok. 41 mln ton dwutlenku węgla.

Drzewa wpływają na zdrowie i urodę – właściwości lecznicze drzew wykorzystuje się w medycynie naturalnej i niekonwencjonalnej (sylwoterapii).

Klęska ekologiczna w Sudetach

Prowadzone badania wykazały, że masowe zamieranie drzew w Sudetach w l. 70-80 XX w. spowodowało kilka działających synergicznie czynników, głównie: znaczne przekształcenie lasów przez prowadzoną wcześniej gospodarkę leśną, docierające nad obszar Sudetów zanieczyszczenia przemysłowe, warunki meteorologiczne (susze i silny wiatr) oraz działalność szkodników. O wpływie zanieczyszczeń atmosferycznych na stan roślinności w Sudetach pisaliśmy tutaj. Obecnie, dzięki znaczącej redukcji emisji przemysłowych w regionie oraz nowemu podejściu do gospodarki leśnej, w przyrodzie Sudetów widocznych jest już coraz mniej śladów tej klęski.

Dzień Drzewa

Dzień Drzewa to międzynarodowa akcja sadzenia drzew, której celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. W 1872 r., Amerykanin Julius Sterling Morton, sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych i gubernator stanu Nebraska, zwrócił się z apelem do rodaków, by 10 kwietnia kto może posadził drzewo, argumentując, że jeśli tradycyjne święta służą upamiętnieniu tego, co minęło, to nowe święto może „wskazywać przyszłość” – tego dnia w USA zasadzono ponad milion drzew. Od tamtej pory, co roku, w drugą niedzielę kwietnia w USA świętowany jest Arbor Day.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w 1951 r. postanowiła, że we wszystkich krajach członkowskich obchodzony będzie każdego roku Światowy Dzień Drzewa. W Polsce od blisko 20 lat w dniu 10 października Dzień Drzewa organizowany jest przez stowarzyszenia ekologiczne, szkoły i nadleśnictwa. W ramach tego święta prowadzona jest akcja sadzenia drzew, oraz towarzyszy jej program edukacji ekologicznej.

 

Bibliografia: