Szkolenie dla Animatorów Edukacji Ekologicznej- podsumowanie.

W dniach 23-25.09 mieliśmy przyjemność poprowadzić trzydniowe szkolenie online dla animatorów edukacji ekologicznej, poświęcone problematyce jakości powietrza. Łącznie w naszym szkoleniu wzięło udział 30 osób, zarówno nauczycieli, jak i przedstawicieli samorządów oraz NGO-sów.

To był dla nas wszystkich bardzo intensywny czas. Zrealizowaliśmy 30 godzin zajęć – zarówno wykładów jak i warsztatów. Szkolenie prowadzili pracownicy projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL oraz zaproszeni eksperci:

· Laura Kabrun Opolskie Centrum Zarządzania Projektami

· dr Jonatan Nowakowski Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

· Łukasz Adamkiewicz Europejskie Centrum Czystego Powietrza

· Miłosz Jakubowski Fundacja Frank Bold

Tematyka wykładów dotyczyła m.in.:

1. Czy zanieczyszczenia powietrza to realny problem?

2. Kiedy i gdzie zagraża nam smog?

3. Problemy jakości powietrza w skali lokalnej.

4. Wykorzystanie czujników niskokosztowych w pomiarach jakości powietrza.

5. O uchwałach antysmogowych w teorii i praktyce.

6. Jakość powietrza a zdrowie – skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza

Uczestnicy szkolenia nie tylko brali udział w wykładach, ale również czynnie uczestniczyli w warsztatach oraz wymianie wiedzy i dyskusjach. W ramach warsztatów wspólnie opracowywaliśmy i dyskutowaliśmy założenia przykładowej akcji edukacyjnej, uczestnicy warsztatów uczyli się oteż jak w prosty sposób wiarygodnie ocenić jakość powietrza w swojej okolicy. Zrealizowaliśmy również warsztaty poświęcone metodom oceny wpływu jakości powietrza na nasze zdrowie, zgodnie z metodyką WHO – metodyka ta przedstawiona została nie tylko od strony teoretycznej, ale również uczyliśmy się „jak to policzyć”.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział.