Problemy z wulkanem

Od wielu dni media na całym świecie prześcigają się w doniesieniach na temat erupcji wulkanu Cumbre Vieja na wyspie La Palma w archipelagu Wysp Kanaryjskich, która nastąpiła 19.09.2021. W wyniku tego wydarzenia, zniszczeniu uległo prawie tysiąc budynków, a ponad 6 tys. mieszkańców wyspy zostało zmuszonych do ewakuacji. Czy te wydarzenia mają wpływ na jakość powietrza w Europie, a przede wszystkim w Polsce?

Wybuch wulkanu wiąże się z wprowadzeniem do atmosfery dużej ilości zanieczyszczeń gazowych (m.in. dwutlenek siarki, siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór, fluorowodór). Szczególnie ciekawy jest dwutlenek siarki, który po uwolnieniu z komina wulkanicznego reaguje w atmosferze z tlenem, światłem słonecznym, wodą oraz innymi gazami i cząsteczkami. W okresie od kilku godzin do kilku dni po erupcji, uwolniony SO2 przekształca się w drobne cząsteczki (głównie siarczany), które rozpraszają światło słoneczne, powodując często widoczne zamglenie ograniczające dopływ promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi.

20 września na podstawie obserwacji satelitarnych dokonano pierwszych detekcji dwutlenku siarki z erupcji w ramach Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). CAMS monitoruje wpływ erupcji wulkanicznych na skład atmosfery. Na zaprezentowanych poniżej mapach, będących efektem modelowania transportu SO2 wyraźnie zaznacza się smuga dwutlenku siarki, która kierując się z Wysp Kanaryjskich przez Europę Południową, Bałkany, Polskę dotarła 28.09.2021 aż do norweskiego archipelagu arktycznego Svalbard.

Całkowita zawartość dwutlenku siarki w warstwie pionowej [1015 cząsteczek/cm2], źródło: Copernicus Atmosphere Monitoring Service

Wyniki modelowania potwierdzają również pomiary ze stacji pomiarowych GIOŚ położonych w różnych miastach w Polsce, wskazując wzrosty stężeń SO2 w okresie przepływu smugi zanieczyszczeń przez Polskę. Różnice w średnim przebiegu stężeń dwutlenku siarki wynikają przede wszystkim z lokalnych czynników: m.in. ogólnej jakości powietrza na obszarze stacji w tym okresie oraz lokalizacji stacji pomiarowych. Różny czas występowania „pików” koncentracji tego gazu wynika oczywiście ze znacznego oddalenia tych stacji od siebie i różnej intensywności osiadania zanieczyszczenia z wyższych partii atmosfery.

Wpływ dwutlenku siarki uwalnianego przez Cumbre Vieja na pogodę i jakość powietrza przy powierzchni ziemi jest na szczęście bardzo mały. Większość wyemitowanego SO2 znajduje się na dużej wysokości, która wzrasta w miarę oddalania się od źródła emisji. Dlatego w Polsce erupcja wulkanu nie ma znaczącego wpływu na jakość powietrza i może być jedynie widoczna jako lekkie zamglenie na niebie. Należy też dodać, że wzrosty stężeń SO2 bardzo nieznacznie pogorszyły jakość powietrza przy powierzchni Ziemi – mimo wyraźnie zaznaczonych „pików”, stężenia tego gazu notowane na stacjach GIOŚ nie przekroczyły granicy klasy bardzo dobrej Polskiego Indeksu Jakości Powietrza.