Uwaga KONKURS! Historyczne kominy – konkurs fotograficzny

O KONKURSIE

Tematem przewodnim konkursu są historyczne kominy – pozostałości dawnych czasów, gdy dym, sadza i inne zanieczyszczenia powietrza były w naszym otoczeniu wszechobecne. Czasów, gdy szkodliwe substancje wydobywały się nie tylko z kominów naszych domów i domków, ale również z kominów licznych fabryk i fabryczek, z kotłowni rozmaitych budynków użyteczności publicznej (szkół, szpitali, domów wypoczynkowych), z kominów pralni i piekarni, z kominów parowozów… Czasów, gdy spalanie węgla i drewna było podstawowym źródłem energii do ogrzewania budynków czy przygotowywania ciepłej wody, do zasilania maszyn parowych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych…

Takie przypomnienie minionych czasów, gdy dym i zanieczyszczenia powietrza były w naszym otoczeniu wszechobecne, stanowi dobrą perspektywę dla oceny warunków panujących dziś – tego, gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy i ile pracy jeszcze przed nami.

Ponadto historyczne kominy są często ważnymi obiektami kultury – pamiątkami przemysłowej (i nie tylko przemysłowej) architektury dawnych czasów. Z pozoru są to najzwyklejsze ceglane “rury”, których zadaniem jest proste wypuszczanie dymu z pieców, jednak często po bliższym przyjrzeniu odkrywają przed nami niezwykłe detale – ozdobne elementy, ciekawy układ cegieł, znaki firm, niezwykłe kształty zwieńczeń, ślady napraw, uszkodzenia… Tak naprawdę każdy jest inny, każdy unikalny i każdy może być ciekawym obiektem do sfotografowania.

Tak więc zapraszamy Was do poszukania i sfotografowania tych obiektów, do zapoznania się z ich historią i do refleksji nad dawnymi czasami dymu, węgla i sadzy. A może gdzieś taki historyczny komin wciąż dymi? Może ten problem nie wszędzie zniknął? To też warto udokumentować i opisać.

KATEGORIE KONKURSOWE

I KATEGORIA WIEKOWA – klasy 7 – 8 szkoły podstawowej

II KATEGORIA WIEKOWA – uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

FORMA PRAC KONKURSOWYCH

  • fotografia lub cykl fotografii, obejmujący do pięciu fotografii, przedstawiający historyczny komin, czyli taki, który powstał przed rokiem 1989

  • praca musi być opatrzona tytułem oraz zawierać opis przedstawionego obiektu

  • fotografie należy przesłać obowiązkowo w formie odbitek matowych czarno-białych lub kolorowych, na papierze fotograficznym o wymiarach od 15/21 do 20/30

  • zdjęcia nie mogą być oprawione ani podklejone,

  • należy też dostarczyć obowiązkowo wersje elektroniczne zdjęć, drogą mailową (e-mail: mappingair@uwr.edu.pl)

  • wersje elektroniczne zdjęć należy wysyłać zapisane w formacie JPG bez kompresji, PNG lub TIFF; minimalna rozdzielczość obrazu: 2480x1772px (1772x2480px)

  • maksymalna wielkość pliku: 25 MB

UWAGA szczegóły dotyczące form prac konkursowych znajdują się w regulaminie w załączniku.

NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW

Przewidziane są atrakcyjne nagrody:

  • smartwache
  • gimbale
  • plecaki

KONTAKT I PRZESYŁANIE PRAC

Prace konkursowe razem z załącznikami (z dopiskiem Historyczne kominy) należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:

Uniwersytet Wrocławski

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

ul. Kosiby 8

51-621 Wrocław

Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Katarzyna Rutkowska tel. kom. +48 697 333 630, e-mail: mappingair@uwr.edu.pl.

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu

Załącznik do wypełnienia osoby niepełnoletnie

Załącznik do wypełnienia osoby pełnoletnie

Plakat