Niska emisja, emisja z transportu, emisja przemysłowa – co jest bardziej szkodliwe?

Zanieczyszczenia powietrza w Polsce to temat, który z roku na rok jest coraz częściej poruszany, przez co zwiększa się świadomość społeczeństwa na temat zagrożeń, jakie niosą za sobą podwyższone stężenia gazów i pyłu. Oddziaływanie człowieka na środowisko poprzez rozwój przemysłu oraz gwałtowny wzrost zużycia surowców, energii, postępującą urbanizację i rozwój komunikacji, stale zwiększa łączną pulę zanieczyszczeń wprowadzanych do poszczególnych elementów środowiska, w tym do powietrza atmosferycznego. Jak wskazują wyniki ocen rocznych przeprowadzanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, za fatalny stan powietrza w Polsce odpowiedzialna jest przede wszystkim tzw. niska emisja, pochodząca z sektora bytowo-komunalnego i transportu. Wśród innych źródeł wymienia się również przemysł, energetykę opartą na spalaniu węgla i rolnictwo.

  • Co to jest powietrze atmosferyczne?
  • Czym jest zanieczyszczenie powietrza i jakie są jego źródła?
  • Co to jest emisja, a czym jest emitor?
  • Jakie są skutki zanieczyszczenia powietrza?
  • Który rodzaj emisji zanieczyszczeń do powietrza jest najbardziej szkodliwy?

Na te pytania odpowiemy podczas kursu e-learningowego „Niska emisja, emisja z transportu, emisja przemysłowa – co jest bardziej szkodliwe?”.

Scenariusz zajęć przygotowaliśmy dla trzech grup wiekowych:

Jak korzystać z naszych kursów? Tego dowiecie się z Instrukcji korzystania z platformy e-learningowej.