Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, zwany też jako Światowy Dzień Środowiska (World Environment Day  WED) to najważniejsze i jedno z najstarszych świąt ekologicznych. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie pierwszej światowej konferencji na temat stanu środowiska. Odbyła się ona 5 czerwca 1972 r. w Sztokholmie pod hasłem „Tylko jedna Ziemia”. Światowy Dzień Środowiska obchodzony jest każdego roku 5 czerwca w ponad 150 krajach, celem przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

 

Człowiek jest zarówno elementem przyrody, jak i siłą sprawczą kształtującą otoczenie, które go utrzymuje przy życiu i inspiruje go do intelektualnego, moralnego, społecznego i duchowego rozwoju. (…) Oba aspekty środowiska człowieka: naturalne i stworzone przez człowieka, mają zasadnicze znaczenie dla jego dobrego samopoczucia i korzystania z podstawowego prawa człowieka – prawa do życia jako takiego.

Deklaracja Sztokholmska Konferencji Narodów Zjednoczonych o Środowisku Człowieka,
16 czerwca 1972 r., U. N. Doc. A / .CONF.48 / 14 / Rev.1 at 3 (1973).

 

Temat Światowego Dnia Środowiska 2023 skupia się na rozwiązaniach problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi w ramach kampanii #BeatPlasticPollution. Każdego roku produkuje się ponad 400 milionów ton plastiku, z czego połowa jest przeznaczona do jednorazowego użytku. Z tego mniej niż 10 % jest poddawane recyklingowi. Szacuje się, że 19-23 mln ton trafia do jezior, rzek i mórz. Plastik gromadzony jest nie tylko na składowiskach odpadów, ale również jest spalany, czego efektem jest toksyczny dym stanowiący jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla planety. Ponadto badania pokazują, że mikrodrobiny plastiku przedostają się do żywności, którą jemy, wody, którą pijemy, a nawet do powietrza, którym oddychamy. Wiele wyrobów z tworzyw sztucznych zawiera niebezpieczne dodatki, które mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia.

Każde działanie w sprawie zminimalizowania zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi ma znaczenie. Efektem końcowym kroków podejmowanych przez rządy i przedsiębiorstwa powinna być gospodarka plastikiem w obiegu zamkniętym – od produkcji, przez przemyślane projektowanie i użytkowanie, po wykorzystanie odpadów jako surowca.

Poniżej film przygotowany przez Program Środowiskowy ONZ (UNEP) z okazji Światowego Dnia Środowiska 2023.