Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej 2023

19 grudnia 1994 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustaliło dzień 16 września Międzynarodowym Dniem Ochrony Warstwy Ozonowej dla upamiętnienia rocznicy podpisania Protokołu montrealskiego, którego celem było ograniczenie emisji freonów i halonów, niszczących warstwę ozonową. Najnowsza aktualizacja Protokołu sporządzona przez Panel ds. Oceny Naukowej potwierdziła, że ​​odbudowa warstwy ozonowej przebiega prawidłowo i oczekuje się, że nad Antarktyką poziom ozonu powróci do poziomu z 1980 r. około 2066 r. (o czym pisaliśmy tutaj).

Produkcja 99 procent chemikaliów zubożających warstwę ozonową została wycofana. Zostały one zastąpione wodorofluorowęglowodorami (HFC), które nie szkodzą warstwie ozonowej, ale są gazami cieplarnianymi mającymi znaczny wpływ na ocieplenie klimatu (większy niż CO2). Prawie 80 procent wszystkich gazów HFC na świecie wykorzystywanych jest do chłodzenia, poprawiając tym samym komfort naszego życia. 10 procent zasobów wytworzonej światowej energii elektrycznej wykorzystywanych jest właśnie w chłodnictwie i klimatyzacji. Poprawka z Kigali do Protokołu montrealskiego, która weszła w życie w styczniu 2019 r,. miała na celu stopniowe wycofywanie tych substancji. Naukowcy szacują, że proces ten pozwoli uniknąć globalnego ocieplenia o 0,50C do końca stulecia. Poprawa efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych oraz dostępność nowych rozwiązań na szerszą skalę pozwoliłoby zwiększyć zakładany efekt nawet dwukrotnie. Wszystkie te działania przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatu.

Dlatego też tematem Międzynarodowego Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej 2023 jest: Protokół montrealski: naprawianie warstwy ozonowej i ograniczanie zmian klimatycznych. Dokument ten został podpisany 36 lat temu, ale w dalszym ciągu przyczynia się zarówno do ochrony warstwy ozonowej jak i ogranicza zmiany klimatyczne. Stał się on symbolem możliwości wprowadzenia rozwiązań niektórych bardzo poważnych problemów środowiskowych.

 

Materiał źródłowy: https://ozone.unep.org/ozone-day/montreal-protocol-fixing-the-zone-layer-and-reducing-climate-change