Lekcja geografii w terenie

13 września 2023 r., w ramach współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, gościliśmy grupę nauczycieli z dolnośląskich szkół.

Tematyka prowadzonych przez nas zajęć, zatytułowanych “Lekcja geografii w terenie” obejmowała:

  • Popularyzację Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery IGiRR UWr i Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL.
  • Zapoznanie się z metodami pomiarów meteorologicznych oraz pomiarów jakości powietrza i sposobami interpretacji wyników.
  • Omówienie możliwości prowadzenia zajęć terenowych z zakresu ochrony atmosfery.
  • Metody rozmowy z uczniami o smogu.

Dziękujemy za uczestnictwo w zajęciach!

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z wydarzenia.