Czy w kujawsko-pomorskim będzie więcej czasu na wymianę kopciucha?

Od 6 do 27 października 2023 r. w kujawsko-pomorskim trwają konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały antysmogowej. Zarząd województwa zaproponował wydłużenie terminu wymiany kopciuchów aż do 2030 roku!  Niestety propozycja zmian ma obejmować również użytkowane dotychczas kominki „rekreacyjne”, które wymogów emisyjności zgodnie z Dyrektywą ekoprojektu nie muszą spełniać również do roku 2030.

Swoją decyzję Zarząd tłumaczy nieprzewidzianymi okolicznościami, które powstały po roku 2019, czyli już po wejściu w życie pierwszych zapisów uchwały antysmogowej. W uzasadnieniu projektu uchwały wskazano, że spowolnienie procesu wymiany źródeł grzewczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a tym samym niemożliwy do realizacji termin wymiany kotłów określony w przepisach przejściowych spowodowane było najpierw pandemią, wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w latach 2020-2021, a następnie z trwającą od ponad roku wojną w Ukrainie. Zgłaszane były również problemy z dostosowaniem się do terminu wymiany urządzeń grzewczych przez mieszkańców województwa, a także wnioski m.in.: Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Powiatu Sępoleńskiego dotyczące wydłużenia terminów wymiany urządzeń grzewczych. Powołano się również na termin obowiązywania Programu Czyste Powietrze (tj. do 30 września 2029 r.), który wspomaga mieszkańców m.in. w wymianie źródła ciepła.

Kiedy i gdzie można składać uwagi do projektu uchwały?

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można wnieść

  • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,

  • ustnie do protokołu w pokoju nr 213 w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu, przy ul. Targowej 13/15 w godzinach pracy urzędu

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: antysmog@kujawsko-pomorskie.pl,

w terminie od 6 października 2023 r. do 27 października 2023 r.

Projekt przedmiotowej uchwały znajduje się do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy ulicy Targowej 13/15 w pokoju 213, I piętro, w godzinach pracy urzędu (pn., śr., czw.: 8.00-15.00; wt.: 8.00-16.30; pt.: 8.00-13.30) lub pod adresem: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl.

Jakie ograniczenia wprowadziła uchwała antysmogowa dotychczas?

Zapisy pierwszej uchwały antysmogowej dla województwa kujawsko-pomorskiego obowiązują od 1 września 2019 r. Zgodnie z jej postanowieniami:

  • od 1 stycznia 2024 roku mieszkańców województwa obowiązuje zakaz używania kotłów pozaklasowych, tj. niespełniających wymogów klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz kominków tzw. rekreacyjnych niespełniających wymogów ekoprojektu.

  • Od 1 stycznia 2028 roku zakaz używania kotłów dotyczyć ma również kotłów klasy 3 i 4

Zmiana uchwały z 2021 r. wprowadziła jeszcze bardziej restrykcyjne przepisy dla 8 miejscowości województwa, zgodnie z którymi:

  • od 1 stycznia 2030 roku obowiązuje zakaz użytkowania kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe, jeżeli istnieje możliwość przyłączenia budynku/lokalu do sieci ciepłowniczej lub gazowej, a sieć ta zlokalizowana jest na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja.

Czy wiesz czym oddychasz?

Mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę m.in. na temat zagadnień związanych z jakością powietrza zapraszamy na Bydgoski Festiwal Nauki, który odbędzie się w dniach 20-22 października 2023 roku.

W trakcie prowadzonych przez nas zajęć “Czy wiesz czym oddychasz? – o jakości powietrza w Bydgoszczy”, poruszymy m.in. zagadnienia warunków aerosanitarnych w Bydgoszczy oraz zastanowimy się, czy bardziej szkodzą domowe kominy, czy samochody.

Ponadto 2024 rok to data graniczna wielu uchwał antysmogowych (przegląd uchwał dostępny jest tutaj), nie tylko w woj. kujawsko-pomorskim. Mimo obserwowanej w ostatnich latach poprawy i wdrożenia uchwał antysmogowych, zła jakość powietrza to wciąż poważny problem. Polska wciąż jest w czołówce krajów europejskich, jeśli chodzi o zanieczyszczenie pyłem zawieszonym i benzo-a-pirenem. Czy jesteśmy na to gotowi? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć podczas naszego wykładu “Poprawa jakości powietrza – czy problem wciąż aktualny?”.

Więcej o BFN na naszej stronie: https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/2023/10/zapraszamy-na-bydgoski-festiwal-nauki/