Konkurs literacki „Bajkowe opowieści o powietrzu i jego problemach”

O KONKURSIE

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Bydgoszczy do udziału w konkursie literackim „Bajkowe opowieści o powietrzu i jego problemach”.

Powietrze to jeden z najważniejszych elementów naszego środowiska, a jego jakość ma wpływ na stan naszego zdrowia. Za pomocą bajki, która zawiera pouczenie (morał) i może mieć formę rymowanki czy opowiadania, można omówić wiele zagadnień związanych z powietrzem i jego problemami. Zapraszamy do twórczej pracy na rzecz czystszego powietrza! Wszelkie szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

KATEGORIE KONKURSOWE

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

  • I kategoria – dzieci i młodzież w wieku szkolnym, klasy 4 – 7,
  • II kategoria − młodzież z klas 8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.
FORMY PRAC KONKURSOWYCH
  • tekst może mieć formę rymowanki, opowiadania lub inną wpisującą się w formę bajki dla dzieci (bajka – utwór literacki zawierający morał (pouczenie), często jest wierszowany, czasem żartobliwy),

  • tekst musi mieć minimum 2 strony i nie może przekroczyć 4 stron (format A4, wielkość czcionki 12, interlinia 1,5; marginesy strony 2,5 cm),

  • utwór może być własnoręcznie zilustrowany – ilustracje należy załączyć do tekstu jako wkładkę,

  • bajka może być skierowana do dowolnej grupy wiekowej,

  • pracę konkursową należy przesłać w formie elektronicznej jako plik pdf drogą mailową (e-mail: beata.brzozowska@um.bydgoszcz.pl)

UWAGA! Szczegóły dotyczące pracy konkursowej znajdują się w regulaminie w załączniku.

NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW

Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC

Pracę konkursową wraz z załącznikami należy przesłać do dnia 10 listopada 2023 r.

KONTAKT I PRZESYŁANIE PRAC

Pracę konkursową należy przesłać w formie elektronicznej jako plik pdf drogą mailową (e-mail: beata.brzozowska@um.bydgoszcz.pl)

Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Beata Brzozowska-Michałek, tel. 52 58 58 217, e-mail: beata.brzozowska@um.bydgoszcz.pl

REGULAMINY KONKURSU i pliki do pobrania

Poniżej znajdą Państwo regulamin bydgoskiej edycji konkursu do pobrania.

Regulamin bydgoskiej edycji Konkursu

Załącznik nr 1 osoby niepełnoletnie BYDGOSZCZ- DO POBRANIA

Załącznik nr 2 osoby pełnoletnie BYDGOSZCZ- DO POBRANIA

Konkurs literacki „Bajkowe opowieści o powietrzu i jego problemach” organizowany jest w ramach projektu pt. “Czy wiesz czym oddychasz?” – kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza, LIFE-MAPPINGAIR/PL realizowanego w ramach instrumentu finansowanego UE LIFE oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.