Spotkanie użytkowników serwisu Monitoringu Atmosfery Copernicus Polska

23.11.2023 przedstawiciele naszego zespołu projektowego uczestniczyli w Pierwszym spotkaniu użytkowników serwisu Monitoringu Atmosfery Copernicus Polska (CAMS PL – Monitoring Atmosfery Copernicus) – konferencji zorganizowanej przez Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu (ZMAiK) Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Celem konferencji była prezentacja projektów realizowanych na rzecz CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service – Copernicus ECMWF ) lub z wykorzystaniem jego produktów, jak również prezentacja innych projektów i działań związanych z ochroną atmosfery, w kontekście naukowym, edukacyjnym i społecznym. Szczegółowa agenda konferencji do obejrzenia tutaj: https://cams.ios.edu.pl/zapraszamy-na-spotkanie…/

W ramach konferencji nasz zespół zaprezentował dwa referaty:

  • prof. Małgorzata Werner, w referacie pt. “Modelowanie jakości powietrza atmosferycznego w skali miasta – jak wykorzystać CAMS?” przedstawiła najnowsze prace związane z modelowaniem jakości powietrza w dużej rozdzielczości przestrzennej oraz analizami źródło-receptor dla Wrocławia

  • dr Tymoteusz Sawiński natomiast przedstawił referat pt. “Działania edukacyjne na rzecz poprawy jakości powietrza – doświadczenia projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL”.

Poniżej kilka zdjęć z konferencji.