X Wrocławski GISDay

Zakończył się X Wrocławski GISDay 2023, który w tym roku organizowany był pod hasłem: “Świat jest w Twoich rękach”. Wydarzenie organizowane było wspólnie przez dwie wrocławskie uczelnie: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Politechnikę Wrocławską.

W pierwszy dzień wydarzenia, tj. 15 listopada br., na kampusie Uniwersytetu Przyrodniczego wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w wykładach prezentujących różnorodne projekty i inicjatywy związane z systemami informacji geograficznej (Geographic Information System – w skrócie GIS) na obszarze Dolnego Śląska. Dużym zainteresowaniem uczestników wydarzenia cieszyły sie też stoiska zarówno organizacji komercyjnych, jak i naukowych, które prezentowały swoje innowacyjne podejście do kwestii związanych z GIS.

Podczas wydarzenia nasz Zespół przedstawił prelekcję zatytułowaną „GIS w pomiarach jakości powietrza”. Mieliśmy okazję podzielić się założeniami projektu, opowiedzieliśmy również jak wykorzystujemy narzędzia GIS. Wskazaliśmy też gdzie można rzetelne źródła informacji na temat jakości powietrza, skupiliśmy sie również na praktycznych zastosowaniach GIS – na kilku przykładach pokazaliśmy jak wykorzystać to narzędzie w analizie i wizualizacji danych z mobilnych pomiarów stężeń pyłu zawieszonego. Dzięki temu uczestnicy mieli okazję nie tylko zgłębić zagadnienia związane z monitorowaniem środowiska, ale również zrozumieć konkretną wartość, jaką przynoszą narzędzia GIS w kontekście analizy i interpretacji danych dotyczących jakości powietrza.

Drugi dzień Wrocławskiego Dnia GISu (tj. 16 listopada br.) nastawiony był na praktyczne zdobywanie wiedzy. Dla grupy uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu poprowadziliśmy warsztaty tematyczne pt. “GIS w pomiarach jakości powietrza” z wykorzystaniem naszej platformy e-learningowej MOOC LIFE-MAPPINGAIR/PL oraz darmowego oprogramowania QGIS. Na podstawie wykonanych wcześniej pomiarów mobilnych mieliśmy okazję opracować mapę rozkładu przestrzennego stężeń pyłu zawieszonego dla fragmentu miasta Wrocław.

Na MOOC LIFE-MAPPINGAIR/PL udostępniliśmy tutorial wraz z danymi dla takiego właśnie opracowania mapy. Zachęcamy do odwiedzenia strony i spróbowania swoich sił w pracy w programie GIS.

W trakcie dwóch dni X Wrocławskiego GISDay w naszych zajęciach uczestniczyło ponad 115 osób!

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z wydarzenia.