Laureaci bajkowych historii nagrodzeni!

W dniu 12 grudnia w Sali im. Łochowskiego na ul. Jezuickiej 2 w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie literackim „Bajkowe opowieści o powietrzu i jego problemach”, który organizowany był w ramach projektu pt. Czy wiesz czym oddychasz? – kampania edukacyjno – informacyjna na rzecz czystszego powietrza LIFE-MAPPINGAIR/PL realizowanego w ramach instrumentu finansowanego UE LIFE oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem konkursu było:

− zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem jakości powietrza,

− angażowanie dzieci i młodzieży do artykułowania problemów środowiska poprzez formy literackie,

− podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wpływu jakości powietrza na zdrowie człowieka i środowisko,

− wzrost poziomu wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza oraz działań podejmowanych na rzecz zmniejszenia tych zanieczyszczeń,

− kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy wobec środowiska,

− rozwój wyobraźni, postaw twórczych, pobudzenie naturalnej ekspresji dzieci i młodzieży.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w dwóch kategoriach wiekowych. Lista laureatów została ogłoszona na naszej stronie: https://mappingair.meteo.uni.wroc.pl/2023/12/bydgoska-edycja-konkursu-bajkowe-opowiesci-o-powietrzu-i-jego-problemach-rozstrzygnieta/

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz włożony wysiłek w wykonanie prac!

Poniżej krótka fotorelacja z wydarzenia.