Kampania edukacyjna: Wymień kocioł i ociepl swój dom

Epizody smogowe jakie miały miejsce m.in. w ostatnich miesiącach (również we Wrocławiu jak i w Bydgoszczy) pokazały, że na mapie Polski efekt ogrzewania gospodarstw domowych paliwami stałymi w bardzo widoczny sposób przekłada się na jakość powietrza. Wysokie stężenia pyłu zawieszonego w głównej mierze związane są z warunkami meteorologicznymi utrudniającymi rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego. Spalanie paliw kopalnych i biomasy szczególnie w starych kotłach wpływa na wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. W części województw używanie tzw. „kopciuchów” jest już zakazane (o czym pisaliśmy tutaj). Natomiast mieszkańcy pozostałych regionów kraju stoją przed tym wyzwaniem często zastanawiając się, czy pomimo obowiązujących ograniczeń wprowadzanych uchwałami antysmogowymi – czy warto wymienić kopciucha?

W ramach Projektu „Czy wiesz czym oddychasz” – kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza LIFE-MAPPINGAIR/PL został przygotowany film pt. LIFE-MAPPINGAIR/PL przedstawia: Zalety wymiany “kopciucha” mający na celu przedstawienie mieszkańcom pozytywnych stron, często trudnego do zrealizowania przedsięwzięcia, jakim jest wymiana kotła na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Jednak wymiana kotła to nie wszystko. Przed wieloma laty domy budowano w zupełnie innych technologiach i często, mimo późniejszych remontów i modernizacji wciąż nie spełniają one dzisiejszych standardów energooszczędności. Gdy nie zadbamy w odpowiedni sposób o izolację domu, całe ciepło może szybko przeniknąć na zewnątrz. Dlatego też tak ważna jest termomodernizacja budynku, która dodatkowo wpłynie na oszczędności w domowym budżecie.

By przedstawić zalety termomodernizacji budynku, w ramach Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL został przygotowany film pt. LIFE-MAPPINGAIR/PL przedstawia: Termomodernizacja i jej zalety. Kompleksowa termomodernizacja budynku to proces zarówno czasochłonny jak i kosztowny. Jednak tak jak w przypadku wymiany kotła, jest wiele korzyści wynikających z przeprowadzenia tego przedsięwzięcia.

Warto pamiętać, że właściciel gospodarstwa domowego nie zostaje sam z „problemem” starego pieca czy nieocieplonego domu, ponieważ oferowanych jest wiele bezzwrotnych dotacji zarówno na szczeblu krajowym jak i lokalnym (więcej o dotacjach tutaj i tutaj). Dodatkowo wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, urzędy miasta, urzędy gminy i inne instytucje często proponują bezpłatną pomoc doradców ekologicznych czy energetycznych, którzy wskażą najlepsze źródła finansowania, i pomogą w kwestiach technicznych (w tym przy wypełnianiu i rozliczaniu wniosku), udostępnią stosowną wiedzę oraz podzielą się doświadczeniem.