Jakość powietrza w górach i dolinach – kolejne fakty!

Nie tak dawno nasz team pomiarowy odwiedził Kotlinę Kłodzką. Mierzyliśmy tam stężenia pyłu zawieszonego, na trasie Stronie Śląskie – Lądek-Zdrój – Przełęcz Lądecka – Lądek-Zdrój – Radochów – Trzebieszowice – Ołdrzychowice Kłodzkie – Żelazno – Krosnowice i z powrotem. Nasze wyniki przedstawiamy na załączonej mapie i wykresach.

Co ustaliliśmy?

W górnej części naszego transektu pomiarowego dobre warunki aerosanitarne – wiatr skutecznie rozwiewał zanieczyszczenia. W Lądku-Zdroju pogorszenie jakości powietrza – wyraźne “piki” podwyższonych stężeń PM w pobliżu dymiących “kopciuchów”. Po zjeździe w dolinę, mniej więcej za Radochowem, zaczął sie “Mordor” – spadła prędkość wiatru, bardzo wyraźnie wzrosły stężenia PM.

Zła jakość powietrza utrzymywała się na całym fragmencie trasy przebiegającym przez obniżenie Kotliny Kłodzkiej. Widać to wyraźnie na załączonym wykresie oraz na mapie prezentującej wyniki przeprowadzonych pomiarów.

To dość typowa sytuacja w obszarach dolin i kotlin górskich (nie tylko sudeckich!), gdzie w sprzyjających warunkach mogą tworzyć się silne inwersje dolinne, czyli swoista “przyducha”, utrudniająca rozpraszanie zanieczyszczeń i powodująca ich stopniową kumulację w obrębie obniżeń.

Niestety, taka sytuacja zdarzająca się dość często w półroczu chłodnym dotyka obszary, gdzie często udajemy się na zimowy wypoczynek i gdzie zlokalizowane są liczne uzdrowiska.

Więcej na ten temat w naszym wykładzie “Jakość powietrza w górach i dolinach”: https://www.youtube.com/watch?v=s9IZ5ez-DS4