GIS w pomiarach jakości powietrza – nasz nowy kurs e-learningowy

Z przyjemnością informujemy, że w ramach działań Projektu LIFE-MAAPINGAIR/PL, przygotowaliśmy nowy kurs, dostępny na naszej platformie e-learningowej. Kurs nosi tytuł „GIS w pomiarach jakości powietrza” i miał swoją premierę podczas X Wrocławskiego Dnia GISu, który odbył się w listopadzie 2023 r.

O kursie

Nasz kurs łączy w sobie trzy dziedziny – ochronę powietrza, geografię oraz informatykę. W ramach kursu uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę o zanieczyszczeniach powietrza jak również umiejętności korzystania z takich narzędzi informatycznych jak oprogramowanie GIS (określenie GIS to skrót od angielskiego terminu Geographic Information Systems), służące między innymi do tworzenia map oraz innych analiz geograficznych. W kursie wykorzystujemy otwarte, ogólnodostępne i darmowe oprogramowanie QGIS, stanowiące kompletne i poważne narzędzie, wykorzystywane w codziennej pracy przez wielu profesjonalistów – geografów, geodetów, osoby zajmujące się gospodarka przestrzenną itp.

Kurs obejmuje 3 etapy:

  1. wprowadzenie w tematykę zanieczyszczeń powietrza,
  2. prezentację narzędzi programu QGIS oraz tutorial, w którym uczestnicy będą prowadzeni krok po kroku przez proces opracowania danych pomiarowych,
  3. instrukcję stworzenia własnej kompozycji mapowej w programie QGIS.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Do stworzenia mapy wykorzystane zostaną rzeczywiste dane o jakości powietrza, pozyskane podczas pomiarów mobilnych, które cyklicznie wykonuje nasz zespół pomiarowy.

Dla kogo?

Kurs e-learningowy został stworzony z myślą o nieco starszych uczestnikach. Skierowany jest głównie dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy już posiadają podstawową umiejętność obsługi komputera. Może być również przydatny dla nauczycieli i edukatorów, którzy chcą włączyć techniki GIS w prowadzone przez siebie zajęcia. Zdobyte w trakcie kursu umiejętności są uniwersalne i można je wykorzystać również w innych projektach.

Jak skorzystać?

Do realizacji kursu konieczne jest zalogowanie się na naszej platformie e-learningowej, pobranie oprogramowania QGIS oraz surowych danych pomiarowych. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji programu i pobierania danych można znaleźć w treści kursu.

Przed skorzystaniem z naszych kursów należy wejść w link do platformy e-learningowej i zarejestrować swoje konto. Szczegółowy instruktaż można znaleźć na naszej stronie.

A może warsztaty?

Oprócz wersji e-learningowej oferujemy też przeprowadzenie warsztatów “na żywo”, z wykorzystaniem platformy i kursu “GIS w pomiarach jakości powietrza”. W trakcie proponujemy nie tylko naukę opracowania map z wykorzystaniem narzędzi GIS, ale również wspólne pomiary i opracowanie wyników. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego (mappingair@uwr.edu.pl), lub przez nasze media społecznościowe.