Dzień informacyjny LIFE 2024

W ubiegły czwartek, czyli 16.05.2024 nasz Zespół miał przyjemność uczestniczyć w 15 edycji Dnia Informacyjnego LIFE – dorocznej konferencji organizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE w NFOŚiGW, poświęconej realizacji polskich Projektów finansowanych w ramach instrumentu finansowego LIFE.

Tegoroczna edycja miała szczególny wydźwięk – świętowaliśmy 15 lat współfinansowania i wsparcia dla projektów LIFE w Polsce, maj to również święto jubileuszu Polski w UE. Konferencję podzielono na dwie części. Podczas pierwszego dnia (14.05.2024) odbywającego się w formule online, przedstawiono podsumowanie naborów do Programu LIFE w roku 2023, zaprezentowano również zasady naborów jakie obowiązują w roku 2024 . Omówiono też zasady współfinansowania Programu LIFE ze środków krajowych (NFOŚiGW). W ramach tej części konferencji wystąpienia przedstawili przedstawiciele Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) wdrażającej Program LIFE z ramienia Komisji Europejskiej.

Drugi dzień, czyli 16.05.2024 odbywał się “na żywo”. Podczas tej części mieliśmy przyjemność wysłuchać panelu dyskusyjnego „Program LIFE 2024”, podsumowującego 15 lat LIFE w Polsce. Uczestniczyli w nim Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Krzysztof Bolesta, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Cezary Tomczyk, Minister Środowiska w latach 1991, 2007-2010 – prof. dr hab. Maciej Nowicki, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2008-2012 – dr Jan Rączka oraz Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Dorota Zawadzka-Stępniak.

Ponadto przedstawiono wystąpienia, prezentujące osiągnięcia beneficjentów w poszczególnych podprogramach LIFE. W bloku Przyroda i różnorodność biologiczna prezentacje przedstawiło Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody PRO NATURA, Biebrzański Park Narodowy, Ministerstwo Obrony Narodowej. W bloku Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej – Województwo Małopolskie, Województwo Wielkopolskie, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju. Doswiadczenia z realizacji projektów w bloku Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia zaprezentował Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, PROZON Fundacja Ochrony Klimatu. W bloku Przejście na czystą energię prezentacje przedstawiła Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

Zgodnie z tradycją, oprócz części konferencyjnej, projekty prezentowały swoje osiągnięcia również na stoiskach. Jak zwykle stworzyło to okazje do wymiany doświadczeń (i podpatrzenia ciekawych rozwiązań) między projektami. Równocześnie beneficjenci zaangażowani w realizacje projektów mogli podzielić się swoją wiedzą z osobami ubiegającymi się dopiero o granty LIFE, lub rozpoczynającymi realizację projektów.

Jak zwykle impreza była doskonale zorganizowana! Bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie i umożliwienie wzięcia udziału w tym wydarzeniu!

Pamiętajcie!

Nabór wniosków projektowych LIFE na rok 2024 trwa! Wiecej informacji tutaj:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/komisja-europejska-oglosila-nowe-nabory-do-programu-life