Czy mogę nie wpuścić osoby kontrolującej źródło ogrzewania w moim domu?

Strażnicy miejscy/gminni  lub urzędnicy wyznaczeni do kontroli pieców mogą wejść na teren nieruchomości. Jeśli jest to nieruchomość prywatna, to kontrola

Czytaj dalej

Przekroczenie poziomu alarmowego i ryzyko przekroczeń poziomu informowania dla pyłu PM10 województwo kujawsko-pomorskie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia, że: w dniu 11 stycznia 2022 r.  wystąpiło: przekroczenie poziomu

Czytaj dalej