Tu węglem nie palimy!

Od 1 października 2023 roku w Warszawie nie można już palić w kotłach i piecach węglem kamiennym i paliwami wyprodukowanymi z jego wykorzystaniem. To kolejne miasto na mapie Polski, gdzie zaczął obowiązywać zakaz spalania tego paliwa stałego zgodnie z uchwałą antysmogową. Przypominamy, że od 1 września 2019 r. mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków do ogrzewania swych mieszkań mogą używać wyłącznie paliwa gazowe (gaz ziemny wysokoetanowy, biogaz rolniczy lub inny rodzaj gazu palnego) lub lekki olej opałowy. Zakaz wykorzystania paliw stałych (węgla) w gospodarstwach domowych czeka docelowo również mieszkańców:

  • Gminy Miasta Sopot od 1 stycznia 2024 roku,

  • woj. świętokrzyskiego od 1 lipca 2026 roku,

  • Wrocławia i stref uzdrowiskowych woj. dolnośląskiego od 1 lipca 2028 roku,

  • 8 miast woj. kujawsko-pomorskiego od 1 stycznia 2030 roku,

  • miast województwa pomorskiego z wyłączeniem Gminy Miasta Sopot od 1 lipca 2035 roku.

Obostrzenia w stolicy Polski zostały wprowadzone w ramach nowelizacji uchwały antysmogowej dla Mazowsza. Ten sam dokument wprowadza również zakaz spalania węgla w dziewięciu powiatach okołowarszawskich od 2028 roku.

Od 1 stycznia br. na całym Mazowszu eksploatacja pieca pozaklasowego jest nielegalna. Nie zainstalujemy również kotłów na paliwo stałe w nowobudowanych budynkach, dla których nie zostały wydane decyzje i istnieje możliwość techniczna przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Niestety, pomimo wprowadzonych powyższych regulacji oraz zakazu palenia węglem, w Warszawie i powiatach okołowarszawskich niektóre kotły posiadające 5. klasę (wg normy PN – EN303-5:2012) będzie można użytkować do końca ich żywotności. Wyjątek ten dotyczy kotłów zainstalowanych do 11 listopada 2017 roku oraz kotły i kominki spełniające wymogi ekoprojektu zainstalowane do 1 czerwca 2022 roku w istniejących budynkach.

Mieszkańcy, którzy chcą wymienić „kopciucha” na ekologiczne źródło ciepła mogą liczyć na dotację. Oprócz ogólnopolskich programów (których krótki przegląd znajdziecie tutaj) warto spytać w urzędzie miasta lub gminy, które oferują dodatkowe środki finansowe (programy dotacyjne często można ze sobą łączyć).

Aktualny przegląd uchwał antysmogowych i wynikających z nich ograniczeń dostępny jest tutaj.